Regnskaps tjenester

Leif Kielsen Regnskapskontor

Vi tilbyr en gratis konsulenttime til alle nye kunder.
 
Vi påtar oss både store og små oppgaver og ønsker å være en aktiv bidragsyter for
din bedrift.

Det vil glede oss å kunne tilby din bedrift våre tjenester. Hvis du ønsker å avtale
et møte med oss ber jeg deg om å kontakte meg pr.
 
telefon : 51602700
mobil telefon : 99238222
e-mail : leif@kielsen.no

Leif Kielsen Regnskapskontor

Regnskap

Vi er et Autorisert Regnskapsfører selskap som utfører regnskap og rådgivingstjenester med over 300 bedrifter. Vårt selskap har for tiden 7 medarbeidere med god utdannelse og lang erfaring med regnskaps og økonomiarbeid.

Oppgaver
Kombinasjon
Nytt EDB system

Vi kan etter ønske fra våre kunder utføre både enkle og krevende arbeidsoppgaver innen regnskap og økonomi i Deres bedrift eller på vårt kontor. Vi kan påta oss fullt ansvar for Deres regnskap og økonomistyring eller påta oss enkelte oppgaver hvor vi supplerer de medarbeidere som allerede arbeider i Deres bedrift.

Ved å kombinere tjenester innen regnskap, økonomisk rådgivning og styrearbeid kan vi yte en meget bred service for de av våre kunder som ønsker dette. Vårt arbeidsspråk er norsk og engelsk. Vi legger stor vekt på at regnskaps- og økonomirapportene, som er skreddersydd til den enkelte bedrift blir et best mulig beslutningsgrunnlag for selskapets styre, ledelse og bankforbindelse.

Vi har et nytt EDB nettverksystem med gode program for regnskap, lønn, fakturering, budsjettering, tekstbehandling, regneark og presentasjoner og kan bl.a. tilby følgende tjenester:

– Drifts- og finansregnskap med analyser
– Prosjektregnskap
– Drifts- og likviditetsbudsjettering
– Rapportering til ledelse, styre og bank
– Fakturering og inkassovirksomhet
– Lønningsarbeid, lønns- og trekkoppgaver

Leif Kielsen - Kontakt

Kontakt oss

for et uforpliktende tilbud

Kompetanse

Det er viktig å tilføre våre kunder nødvendig kompetanse og erfaring for å opprettholde lønnsom drift, foreta endringer i strategi og organisasjon eller løse kriser. Det vil ikke være lønnsomt for mindre og mellomstore bedrifter å ansette personer, som har erfaring og kompetanse innen alle viktige områder og de bør derfor kjøpe disse tjenestene etter behov.

Det er stadig endringer i skatte- og avgiftsregler, aksjelov, regnskapslov og lover som regulerer ansettelsesforhold. Vi arbeider mye for å holde oss ajour med disse reglene og mener at det vil være lønnsomt for Deres bedrift å engasjere oss som rådgivere og gjøre dine regnskapstjenester

Rådgivning

Vi tilbyr for tiden vederlagsfritt å utarbeide stiftelsesdokumenter og aksjonæravtaler for nye virksomheter som gir oss i oppdrag å utføre regnskapstjenester.

Vi påtar oss både store og små oppgaver og ønsker å være en aktiv bidragsyter for Deres bedrift.

Det vil glede oss å kunne tilby Deres bedrift våre tjenester. Hvis de ønsker å avtale et møte eller få oversendt referanser og CV, vennligst ring undertegnede telefon 51602700.

Styrearbeid - Leif Kielsen Regnskapskontor