Rådgivnings tjenester

Leif Kielsen Regnskapskontor

Vi tilbyr en gratis konsulenttime til alle nye kunder.
 
Vi påtar oss både store og små oppgaver og ønsker å være en aktiv bidragsyter for
din bedrift.

Det vil glede oss å kunne tilby din bedrift våre tjenester. Hvis du ønsker å avtale
et møte med oss ber jeg deg om å kontakte meg pr.
 
telefon : 51602700
mobil telefon : 99238222
e-mail : leif@kielsen.no

Vi kan bistå Deres bedrift bl.a. med følgende tjenester:

– Rådgivning i økonomi- og likviditetsstyring
– Utarbeidelse av økonomirapporter til ledelse, styre og banker
– Utarbeidelse av drifts- og likviditetsbudsjetter, samt regnskapsanalyser
– Utarbeidelse av prosjektregnskap
– Opplæring av medarbeidere innen økonomistyring og budsjettering
– Utarbeidelse av søknader om driftskreditter og lån til investeringer
– Forhandlinger med banker og finansinstitusjoner

Vi kan bistå Deres bedrift bl.a. med følgende tjenester:

– Bistand med kjøp og salg av bedrifter, virksomheter og næringseiendommer
– Administrasjon av eiendomsselskap
– Utarbeidelse av kjøpe og leiekontrakter
– Utarbeidelse av samarbeidsavtaler, importavtaler og forhandleravtaler
– Etablering og stiftelse av nye aksjeselskap, ANS og enkeltmannsforetak
– Utarbeidelse av aksjonæravtaler
– Meldinger til Foretaksregisteret

Vi kan bistå Deres bedrift bl.a. med følgende tjenester:

– Omstrukturering og refinansiering av bedrifter
– Rådgivning og utarbeidelse av handlingsplaner for bedrifter i krise
– Gjeldsforhandlinger og gjennomføring av frivillig akkord
– Forhandlinger i forbindelse med tvister med ansatte, kunder og leverandører
– Utarbeidelse av stillingsinstrukser og ansettelsesavtaler for ansatte
– Ansettelse av nøkkelpersonell i bedrifter

Historie
Variasjon
Trygghet

Jeg var i perioden 1977 til 1988 økonomisjef og økonomidirektør for flere større selskaper. I perioden 1988 frem til i dag har jeg påtatt meg oppdrag som økonomisk rådgiver for mange store og små bedrifter. Jeg fungerer i praksis ofte som en ” økonomisjef til leie ” for mine kunder. Dette innebærer at jeg i tillegg til å utføre faglige arbeidsoppdrag også deltar i diskusjoner med styret og ledelsen om strategivalg, økonomi- og likviditetsstyring, investeringer, finansiering, skattespørsmål, prosjektstyring og lønnsomhetsvurderinger.

Behovet for våre tjenester varierer sterkt for den enkelte kunde. Vi påtar oss både enkeltoppdrag og mer langsiktige oppdrag. Den enkelte bedrift blir kun belastet i forhold til timeforbruk.

Jeg mener at det er både lønnsomt og betryggende å få økonomisk rådgivning fra personer med lang og meget variert erfaring fra mange forskjellige bransjer og forhold.

Regnskapserfaring siden 1988

Litt om oss

Vår virksomhet ble etablert i 1988 og vi er 7 ansatte i selskapet. Jeg har 40 års meget allsidig erfaring fra arbeid i norske og utenlandske selskaper med styrearbeid, ledelse, økonomiarbeid, regnskap, strategi og organisasjonsutvikling.

Våre kunder er store, mellomstore og små bedrifter innen industri, handel, håndverk, service og offshore virksomhet.